Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dokumenty - powiat: Kraków

KRAJOWE REFERENDUM W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY.

Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy dopuszczalności przerywania ciąży
zawierającemu następujące warianty rozwiązania w tej sprawie:
 
1. Dopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadkach gdy:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.
 
2. Dopuszczalne jest przerwanie ciąży w przypadkach gdy:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,
3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,
4) nie został ukończony 12 tydzień ciąży i kobieta podejmie samodzielną decyzję o jej przerwaniu.

Druk, na którym zbierane są podpisy poparcia można pobrać TUTAJ