Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Kraków

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

KRAKOWSKA RADA MIEJSKA

Kadencja lata 2016-2020

KOŁO MIEJSKIE NR 2

Sławomir Brodziński - Przewodniczący

Andrzej Lipiński - Członek Zarządu

Joanna Talar - Skarbnik

KOŁO MIEJSKIE NR 3

Jerzy Piechnik - Przewodniczący

Krzysztof Mrowca - Sekretarz

Marzena Biel - Skarbnik