Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Kraków

WŁADZE KRAKOWSKIEJ RADY MIEJSKIEJ SLD

Kadencja lata 2016-2020

ZARZĄD:

Elżbieta Woźniak - Przewodnicząca

Marzena Biel - Wiceprzewodnicząca

Jarosław Barwacz – Sekretarz 

Ewa Marcinek – Skarbnik

Joanna Talar - Przewodnicząca Krakowskiego Forum Równych Szans i Praw Kobiet

Łukasz Tarczyński – Członek Zarządu

RADA KRAKOWSKA:

Jarosław Barwacz

Marzena Biel

Kazimierz Chrzanowski - Radny Miasta Krakowa

Maria Jędrychowska

Joanna Lipińska-Piekarska

Ewa Marcinek

Kazimierz Olbrych

Jarosław Porański

Łukasz Tarczyński

Marek Trzybiński

Krzysztof Tuszyński

Elżbieta Woźniak

KOMISJA REWIZYJNA:

Roman Kurek – Przewodniczący

Andrzej Pisarczyk - Wiceprzewodniczący 

Halina Aletańska - Członkini